Current language: Türkçe
  • Boş sayfanın kaldırılması

Boş sayfanın kaldırılması

Azalan saklama alanı

Boş sayfalar, taranan dosyanın boyutunun en az seviyede tutulması için tarama sırasında otomatik olarak silinir. Böylece, içinde boş sayfalar olan belge yığınlarını, önceden ayırma işlemi sırasında ortadan kaldırmak gerekmeden tarayabilirsiniz.